Studiowanie w Czechach - praktyczne informacje

Państwo: Czechy
Ludność (mln): 10,5 (2015)
Pow. (km2): 78864
Język urzędowy: czeski
Waluta: korona czeska (CZK)
Nr kier.: +420
Liczba użytk. Internetu (mln): 8,2 (2016)
Liczba studentów: 418 tys. (2014)
% studentów w populacji 20-24: 37,3 (2014)
Kobiety na studiach do liczby ogółem (%): 57,1 (2014)
Liczba studentów - studia I stopnia: 256 tys. (2014)
Liczba studentów - studia magisterskie: 136 tys. (2014)
Liczba studentów - studia doktoranckie: 25 tys. (2014)
Koszt studiów I stopnia (w euro za rok): nauka bezpłatna (dla wszystkich ale po czesku), minimalne opłaty
Koszt studiów magisterskich II stopnia (w euro za rok): nauka bezpłatna (dla wszystkich ale po czesku), minimalne opłaty

Uczelnie

W Czechach uczyć się można na uniwersytetach oraz na prywatnych uczelniach wyższych. Dostępne są również płatne, trzyletnie wyższe szkoły zawodowe, w których nauka kończy się egzaminem – często praktycznym – i uzyskaniem certyfikatu dyplomowanego specjalisty (DiS). Studenci mają wybór: mogą zdecydować się na studia stacjonarne, niestacjonarne lub tryb mieszany. Zimowa sesja egzaminacyjna przypada na przełom stycznia i lutego, letnia – na czerwiec i pierwsze dni lipca.

Lista uczelni czeskich
Czech Republic 2015/16 - academic year

Poziom studiów

Nauka podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy cykl – trzy- lub czteroletni kończy się uzyskaniem tytułu licencjata (Bakalár). Drugi cykl, który może być krótszy (po licencjacie, 1 - 3 lata) lub dłuższy (po maturze, 5 – 6 lat) prowadzi do uzyskania tytułu magistra lub pokrewnych: magistra sztuki, inżyniera, inżyniera architekta, a po studiach medycznych lub weterynaryjnych – doktora. Trzeci cykl nauki to zwykle 3-letnie studia doktoranckie.

Czechy - kierunki I stopnia
Czechy - kierunki studiów jednolitych (I+II)
Czechy - kierunki magisterskie II stopnia
Czechy - kierunki studiów doktoranckich

Rekrutacja

Podstawą do ubiegania się o miejsce na studiach jest świadectwo maturalne – między Polską a Czechami obowiązuje umowa o wzajemnej uznawalności wykształcenia. Czeskie szkoły wyższe mogą wprowadzać jednak dodatkowe wymagania. Każda z uczelni sama decyduje o procedurach i terminach rekrutacji.

Egzaminy na studia

Każda z uczelni przeprowadza je autonomicznie. Testy są zróżnicowane, w zależności od wydziału: mogą to być egzaminy pisemne, ustne lub praktyczne.

Język

Nauka odbywa się głównie w języku czeskim i angielskim.

uczelnie czeskie prowadzące studia w języku angielskim

Pobyt - formalności

Formalności. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości. Jeśli pobyt w Czechach ma być dłuższy niż 90 dni, należy zgłosić się do lokalnego urzędu po potwierdzenie prawa pobytu.

Ubezpieczenie. Obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych. Jeśli więc wyjeżdżasz do Czech na dłużej, lepiej pomyśl o wykupieniu dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie.

Czesne

Studia na uczelniach państwowych i publicznych są bezpłatne. Jedyny koszt związany jest z przyjęciem na uczelnię i wynosi on ok. 20 euro, płatny jednorazowo na cały okres studiów. Jednak studenci, którzy przedłużą sobie naukę o więcej niż jeden rok, muszą płacić czesne. Minimalna opłata wynosi CZK 9 651 / rok akademicki. Zwolnieni z tych opłat są studenci, którzy zostali rodzicami podczas studiów.

Opłaty dla obcokrajowców (UE, spoza UE) są takie same jak dla Czechów dopóki studiują po czesku.

Czesne trzeba zapłacić, gdy się się pobierać naukę w języku obcym. Płatna jest też nauka na uczelniach prywatnych.

Czech Republic - student fees and grants

Zakwaterowanie, utrzymanie

Uczelnie oferują płatne miejsca w akademikach. W pokojach jest bezpłatny dostęp do internetu, obowiązuje depozyt. Zakwaterowania można też szukać na własną rękę, mieszkania są jednak sporo droższe. W sumie koszty życia w Czechach są porównywalne z polskimi – w restauracjach poza centrami miast można zjeść tanio i do syta.

Stypendia

Zagraniczni studenci mogą liczyć na stypendia w ramach środkowoeuropejskiego programu współpracy akademickiej CEEPUS. Więcej na ten temat na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Informacji o stypendiach warto też poszukać na stronach internetowych Ambasady Czeskiej w Polsce. Czeskie uczelnie fundują też stypendia naukowe i socjalne.

Praca podczas studiów

Wszystkie duże czeskie uczelnie prowadzą Biura Karier, gromadzące – często w formie elektronicznej – oferty pracy dla studentów. Możliwości zarobku można jednak szukać również na własną rękę – nie jest bowiem wymagane pozwolenie na pracę.

Czechy - jak szukać pracy?
Jak szukać pracy za granicą

Pomocne linki

National Information Centres

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministry of Education, Youth and Sports

Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Czech Republic

Web Site: http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/enic-naric-czech-republic

University education

Ministry of Education, Youth and Sport, Tertiary Education
Link(s): English, Czech

Recognised higher education institutions

Recognised HE institutions
Link(s): Czech, English

Eurodesk
Eurodesk to program dla młodzieży wspierany – finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską oraz inne instytucje publiczne. Eurodesk działa w 33 krajach europejskich. W ramach Eurodesk działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie w dziedzinie edukacji, szkoleń, mobilności oraz funduszy.
https://eurodesk.eu
www.eurodesk.plźródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu

Polityka Prywatności